Krst kardana - Mašina za montažu krstova kardana

 

Ručna zupšasta presa – model ZP 07

Kardan servis - Ručna zupčasta presa ZP 07Ručna zupšasta presa – model ZP 07 je namenjena za različite poslove montaže utiskivanjem i presovanjem. Koristi se u mašinskim i servisnim radionicama gde se zahteva mogućnost generisanja fine i “osetljive” sile, a bez potrebe za korišćenjem električne ili neke druge vrste energije. Idealna je za poslove utiskivanja i istiskivanja raznih čaura, rukavaca, vijaka i dr. Prevashodna namena je da se krst kardana montira u zglobove kardanskih vratila.