Krst kardana

Krst kardana se koristi kao veza kardanskih vratila (poluosovina sa kardanskim zglobom). On obezbeđuje kretanje kardana u svim pravcima. Na svakom kraku krst kardana poseduje šolju krsta sa iglicama (mogu biti različitih debljina zavisno od dimenzija krsta) i obezbeđuje lako i precizno kretanje. Krst kardana je jedan od vitalnih delova kardanskog vratila (poluosovina sa kardanskim zglobom).

Krst kardana trpi najveće naprezanje i spada u kategoriju najpotrošnijeg dala kardanskog vratila. Postoje krstovi kardana sa održavanjem (sa mazalicom u centralnom delu krsta i kanalima za prolaz maziva do svake šoljice krsta) i krstovi bez održavanja.

Za demontažu i montažu krsta kardana sa kardanskog vratila postoje specijalizovane mašine.